VijandenLucht – water – vuil

Een nieuwe of goed onderhouden airconditioninginstallatie is voor 100% gevuld met koudemiddel en bevat geen lucht, water of vuil.


Jaarlijks kan echter tot 10% van het koudemiddel door "natuurlijke verdamping" uit het aircosysteem ontsnappen. Over een langere periode dringen lucht en vocht in het systeem binnen. Dit wordt nog eens bevorderd door eventuele lekkages, bijvoorbeeld veroorzaakt door steenslag of poreuze O-ringen. De airconditioning levert dan niet meer het volledige vermogen.


Maar het kan nog erger. Water en koudemiddel vormen in de loop van de tijd een zuur. Dit zuur tast wederom de verschillende componenten van de airconditioning aan en kan ook corrosie veroorzaken. De hierdoor ontstane beschadigingen resulteren vaak in hoge reparatiekosten. Door de mechanische werking van de airconditioning ontstaat vuil (metaalslijpsel). Dit kan schade aan het systeem resp. het volledig uitvallen van de airconditioning tot gevolg hebben.

Airco Beurt Groot 99,00 (bij werkend systeem)

Airco Vullen 47,50 (bij werkend systeem)  

                    59,50 (bij leeg systeem)