Voor beste klimaatMaak gebruik van de jaarlijkse aircocheck:

  • Optische controle van alle componenten
  • Functie- en rendementscontrole

Aircoservice om de 2 jaar:

  • Vervangen van het koudemiddel
  • Vervangen van de droger
  • Lektest

Belangrijk – niet vergeten! Bij iedere controle/service:

  • Vervangen van het interieurfilter
  • Desinfecteren van de verdamper

Airco Beurt Groot 130,00 (bij werkend systeem)

Airco Vullen 65,00 (bij werkend systeem)  

                    85,00 (bij leeg systeem)


Voor uw gezondheid en een optimaal klimaatcomfort.
Vertrouw op onze deskundigheid!